PZHGP ODDZIAŁ 0161 TWOR”G
  HISTORIA
 

HISTORIA ODDZIAŁU 0161 TWORÓG

 

 

Już przed II wojną światową w Tworogu i okolicach istniała zorganizowana grupa hodowców gołębi pocztowych. Niestety do dnia dzisiejszego zachowały się tylko skromne w swej treści przekazy ustne świadczące o ich działalności. Według tych informacji hodowcami byli między innymi:

- Hewig Józef

- Kępiński Hubert

- Stotko Roman

- Wicha Rainhold.

Wszyscy hodowcy należeli do związku hodowców gołębi pocztowych pod nazwą

V - 280.

Hodowane wtedy gołębie posiadały obrączki aluminiowe (nieco wyższe od tych, jakie obowiązywały w naszym związku do 1997 roku).

W celach reprodukcyjnych hodowli gołębie sprowadzano z innych części śląska, duża ich część pochodziła od hodowcy p. Paszowskiego z Kamieńca.

Niewątpliwie popularność "gołębiarskiego" hobby oraz doświadczenie organizacyjne i hodowlane tamtych kolegów stanowiły podwaliny przy organizowaniu oddziału (sekcji) Tworóg w 1946 r. Podkreślić również należy, że ocalałe po wojnie gołębie stanowiły podstawę odradzających się hodowli gołębi pocztowych.

Jesienią 1946 r. grono przyjaciół, miłośników gołębi pocztowych założyło oddział, by w roku 1947 po raz pierwszy po wojnie przeprowadzić loty. Powstał wtedy odnowiony oddział V-280 Tworóg przy grupie lotowej Ozimek.

Hodowcy tworzący oddział byli mieszkańcami Tworoga, Nowej Wsi,

Świniowic, Wielowsi:

   

 • Kępiński Ryszard - prezes,
 •  

   

 • Paul Alojzy - sekretarz,
 •  

   

 • Stotko Roman - skarbnik,
 •  

członkowie:

Bienias Teofil, Burzyk Hubert, Foks Jerzy, Hewig Andrzej, Hewig Józef, Janoszka Stefan, Lubojański Karol, Parketny Stanisław, Poloczek Gerard, Poloczek Józef,

Pyka Wilhelm, Seifert Rudolf, Sobel Kleofas, Staś Jan, Staś Rudolf, Suchan Jerzy, Szolc, Trzepizur Zdzisław, Wicha Josef, Wrzeciono Antoni, Wrzeciono Ludwig,

Zuberski Józef,

W latach 1948 - 1961 zostali dołączeni hodowcy z miejscowości Potępa, Wesoła, Hanusek, Krupski Młyn, Koty, Brynek. Punkt zbiórek przed wylotami mieścił się w Tworogu. W 1961 r. oddział Tworóg uległ rozwiązaniu.

W 1963 roku członkowie oddziału Tworóg przeszli do oddziału 147 Kielcza - okręg Opole. W 1965 roku z powodu dużej ilości członków z oddziału 147 Kielcza wyodrębniły się oddziały 151 Borowiany i 152 Borowiany. Oddział 152 Borowiany , do którego należeli hodowcy z Tworoga, Kotów, Brynka, Hanuska, Boruszowic, Świniowic, Połomii i Nowej Wsi, należał do grupy lotwej Strzelce Opolskie

W roku 1968 z oddziału 152 Borowiany wyodrębnił się oddział 185 Borowiany.

Oddział ten startował dalej w grupie lotowej Strzelce Opolskie, a punkt zbiórek przed lotami gołębi mieścił się we Wielowsi. Prezesem oddziału 185 został kol. Hewig Andrzej, sekretarzem kol. Polczyk Ginter, skarbnikiem kol. Kalus Gerard.

W 1972 roku powstał nowy punkt zbiórek gołębi w Tworogu. W tym samym roku wybrano zarząd. Prezesem został wybrany kol. Krawczyk Stanisław, sekretarzem kol. Kujas Ewald, skarbnikiem kol. Malich Wilhelm. Dwa lata później powstał nowy zarząd. Prezesem został kol. Pryk Diter, skarbnikiem kol. Malich Wilhelm a sekretarzem został kol. Kujas Ewald.

W 1975 roku oddział Borowiany 185 przeszedł z grupy lotowej Strzelce Opolskie do grupy lotowej Zawadzkie. Wtedy również powołano nowy zarząd. Prezesem został kol. Gerard Poloczek, sekretarzem kol. Ziaja Józef, skarbnikiem kol. Malich Wilhelm.

Z oddziałem Zawadzkie lotowano do 1979 roku. W tym samym roku powołano nowy zarząd w składzie: prezes kol. Pankala Ginter, sekretarz kol. Golor Herbert, skarbnik kol. Malich Wilhelm. Rok później dokonano zmiany zarządu. Powołano nowego prezesa, którym został kol. Izworski Bolesław, sekretarz kol. Wanek Antoni, skarbnik kol. Malich Wilhelm, kierownik lotów kol. Kuś Roman, odpowiedzialny za sprawy gospodarcze kol. Nowara Józef

 

 

 

W 1980 utworzono samodzielny oddział Tworóg.

W skład oddziału weszły nowo otwarte sekcje lotowe:

Nr 1 - Tworóg,

Nr 2 - Boruszowice, Nr3- Krupski Młyn.

W tym czasie oddział liczył 105 hodowców.

W roku 1995 dokonano wyboru nowego zarządu. Prezesem został wybrany kol.

Kobędza Piotr, skarbnik kol. Jaruszowiec Waldemar, sekretarz kol. Byszewski Czesław, prezes ds. lotów kol. Kliś Eugeniusz, prezes ds. gospodarczych

kol. Pryk Dieter.

W 2000 roku oddział Tworóg zorganizował pierwszą wystawę oddziałową, która była bardzo udana.

W 2003 roku dokonano wyboru nowego zarządu. Prezesem został kol.

Jaruszowiec Waldemar, v-ce prezes ds. lotów kol. Wons Jerzy, v-ce prezes ds. gospodarczych kol. Sobania Jan, sekretarz kol. Odoj Sławomir, skarbnik

kol. Izworski Bolesław.

Nowy zarząd powziął decyzję o wybudowaniu świetlicy związkowej i zakupie sztandaru oddziałowego.

W roku 2006 oddział Tworóg powiększył się o sekcję Wielowieś. W tym samym roku zaczęto współpracę transportową z oddziałem Miasteczko Śląskie.

 

Dnia 23.09.2006 nastąpiło uroczyste poświęcenie sztandaru i oficjalne otwarcie nowej świetlicy związkowej. Świetlica związkowa i sztandar oddziałowy powstał w dużej mierze dzięki hojności ofiarodawców i dużego wkładu prac społecznych członków naszego oddziału.

 
  Stronę odwiedziło już 26782 odwiedzający (92774 wejścia)  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=